8 września w Kopalni Soli w Wieliczce odbyły się uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce.

Dział: Wieliczka

W przeddzień 80. rocznicy II wojny światowej w Brzegach zostało zasadzone symboliczne 80 "drzew pokoju". W wydarzeniu tym uczestniczyli strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Czarnochowic, a Miasto i Gminę Wieliczka reprezentowali zastępca burmistrza ds. inwestycji Piotr Krupa oraz sekretarz gminy Adam Marek Panuś.

Dział: Wieliczka

28 sierpnia w Krakowie w Parku dr Henryka Jordana w Alei Zasłużonych Polaków przy pomniku Danuty Siedzikówny „INKI”, odbyła się uroczystość w 73 rocznicę Jej śmierci.

Dział: Wieliczka
Strona 9 z 177