Władze miasta poinformowały o niepokojących wynikach ze stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie dawnej Huty Aluminium. Odnotowana tam emisja zanieczyszczeń przekracza możliwości pomiarowe stacji monitoringowej. Zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Władze Samorządowe Miasta Żywca podjęły działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych  pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

Dział: Żywiec

Jutro, 17 grudnia, w związku z prognozami wystąpienia dużego zanieczyszczenia powietrza, została wprowadzona dla wszystkich darmowa komunikacja miejska i aglomeracyjna.

Dział: Kraków
Strona 1 z 2