czwartek, 04 styczeń 2018 16:03

MEN nie musi zwracać samorządom kosztów odpraw dla nauczycieli

Napisał

Żaden przepis nie zobowiązuje MEN do zwrotu kosztów poniesionych na odprawy dla zwolnionych nauczycieli – podkreśla ministerstwo. Łódź zarzuca resortowi, że przerzuca koszty reformy na samorządy.

„Zaledwie 600 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji dostała Łódź w ramach zwrotu kosztów odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Wniosek złożony do ministerstwa opiewał na 2 387 406 zł” – podaje miasto Łódź na swojej stronie internetowej.

W tym roku zwolnienia dotknęły tam 123 nauczycieli oraz ponad 70 pracowników administracji i obsługi. Jak podkreśla samorząd, „winna” w dużej mierze jest reforma edukacji, bo gros redukcji etatów dotyczy gimnazjów, a odprawy tylko dla nauczycieli kosztowały ponad 2,3 mln zł (kolejne 2 mln miasto wydało na odprawy dla pracowników niepedagogicznych).

„Zgodnie z przepisami koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli powinny być przez MEN zwrócone samorządom. Przed rokiem, kiedy w Łodzi pracę straciło 75 nauczycieli, miasto wystąpiło do ministerstwa o zwrot 1 554 641 zł wydanych na odprawy i tyle dostało” – wskazuje Łódź.

Ministerstwo edukacji odpowiada tymczasem, że stara się łagodzić skutki finansowe zwolnień, dofinansowując odprawy z rezerwy subwencji oświatowej. Ale samorządów wyręczyć nie może.

„Żaden przepis nie zobowiązuje MEN do zwrotu kosztów poniesionych na odprawy dla zwolnionych nauczycieli” – zaznacza Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN. „Za zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych odpowiada organ prowadzący. To na nim spoczywa obowiązek wypłaty świadczeń wymaganych przez Kodeks Pracy lub Kartę Nauczyciela” - dodaje.

Samorządy mogą jednak ubiegać się w MEN o dofinansowanie odpraw. W ubiegłym roku zrobiło to 939 JST, z czego 894 spełniło wymogi formalne. Ze względu na ograniczone środki rezerwy przyznawane kwoty były redukowane w stosunku do wnioskowanych.

Samorządy wnioskujące o kwoty do 50 tys. zł otrzymały pełną kwotę; j ubiegające się o więcej niż 50 tys. zł (ale mniej niż 125 tys. zł) dostały 50 tys. zł, a gminy i powiaty starające się o kwoty powyżej 125 tys. zł zostały zasilone 40 proc. kwoty wnioskowanej (jednak nie więcej niż 300 tys. zł). Zasady te zostały zaakceptowane przez stronę samorządowa Zespołu ds. edukacji KWRiST.

„Czynienie Ministerstwu Edukacji Narodowej zarzutu, że stworzyło dla samorządów dodatkowy mechanizm, w wyniku którego miasto Łódź uzyskało dofinansowanie tego zadania w znacznej wysokości 600 tys. zł jest nieuprawnione” – podkreśla Anna Ostrowska.

Przypomina też, że redukowanie wypłacanych kwot nie jest nowością. Co prawda w 2016 r. wypłacono 100 proc. kwoty wnioskowanej, ale w latach 2011-2015 kwota przyznana była redukowana do wysokości od 11,3 proc. do 79,1 proc. w zależności od dostępnych środków w rezerwie.

Ostatecznie dofinansowanie odpraw dla nauczycieli pochłonęło w 2017 r. niemal 42 mln zł.

Źródło: www.kurier.pap.pl

(red)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.