Zdobądź środki na stworzenie placówek wsparcia dziennego Wyróżniony

piątek, 31 sierpień 2018 09:47

Placówka wsparcia dziennego to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. Właśnie wystartował konkurs na stworzenie kolejnych takich miejsc w Małopolsce. Do podziału jest ponad 31,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin na składanie dokumentów upływa 26 września br.

- Ośrodki wsparcia dziennego to coś więcej niż zwykłe świetlice. W tych miejscach dzieci będą mogły odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymają pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys i przypomina, że to nie pierwszy nabór w ramach tego konkursu.
- W całej Małopolsce dzięki naszemu wsparciu z regionalnego programu operacyjnego przybędzie aż 2280 nowych miejsc, co pozwoli objąć opieką ponad 5,7 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Dzięki rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu w całym województwie powstanie aż 80 takich placówek.

To w nich dzieci i młodzież znajdą pomoc w nauce, a ich rodzice - wsparcie w uporaniu się z problemami wychowawczymi. Jednak to niejedyne zadania takich miejsc. Przede wszystkim młodzi ludzie mogą spędzać w nich czas w ciekawy sposób, rozwijać swoje zainteresowania, a także lepiej socjalizować się. Swoją działalność opiekuńczą placówki prowadzą w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, a specjalistyczną pomoc świadczą poprzez programy psychokorekcyjne i profilaktyczne, w tym terapię pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitację i resocjalizację. Tego typu placówki są prowadzone przez gminy i powiaty (lub podmioty, którym zleciły one realizację tego zadania i uzyskały zezwolenie lokalnych samorządów).

Na tworzenie placówek wsparcia dziennego Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 31,6 mln zł. O dotację z RPO WM 2014-2020 mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły oraz przedsiębiorcy. Środki można przeznaczyć nie tylko na stworzenie nowych placówek, ale też na wsparcie istniejących ośrodków. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty. Dofinansowanie może objąć maksymalnie 92,7% kosztów. Nabór wniosków potrwa do 26 września br., do godz. 15.00.

Gdzie szukać informacji?

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Info/Foto: UMWM

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA