W miastach trwają przygotowania do wyższego dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli. Od września będzie on musiał on wynosić co najmniej 300 zł.

MEN chce rozszerzyć zakres gromadzenia danych w SIO m.in. dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli – to jedna z kilkunastu zaproponowanych zmian.

Dział: Edukacja

Wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych – wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dział: Polityka
Strona 1 z 7