Naczelnik Wydziału Środowiska Powiatu Suskiego wydał oświadczenie ostrzegające przed oszustami podającymi się za serwisantów instalacji solarnych.

Poniżej prezentujemy jego treść.

Szanowni Państwo !!!

W związku z informacjami które odbieramy od Mieszkańców Powiatu Suskiego, a dotyczącymi serwisu pogwarancyjnego instalacji solarnych, informujemy, że :

  • Powiat Suski nie zlecał wykonania odpłatnych napraw i przeglądów instalacji solarnych,
  • Powiat Suski, Pracownicy Wydziału Środowiska, Naczelnik Wydziału Środowiska nie rekomendował jakiejkolwiek firmy do wykonywania przeglądów instalacji solarnych i płatnych napraw,
  • Powoływanie się serwisantów w rozmowach z Mieszkańcami Powiatu na uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału Środowiska, w zakresie konieczności odpłatnego serwisowania instalacji nie są zgodne z prawdą i mogą spotkać się z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową.

Wszelkie próby powoływanie się serwisantów w rozmowach z Mieszkańcami Powiatu na uzgodnienia z Powiatem Suskim lub jego pracownikami w zakresie konieczności odpłatnego serwisowania instalacji proszę zgłaszać pisemnie na adres Wydziału Środowiska wraz z podaniem danych firmy które takie informacje rozpowszechniają.

 

Naczelnik Wydziału Środowiska

Paweł Dyrcz

Dział: Sucha Beskidzka

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Po kilkutygodniowej przerwie ponownie w Tarnowie rozdzwoniły się telefony stacjonarne seniorów. Na szczęście w żadnym ze zgłoszonych przypadków, starsze osoby nie dały się oszukać.

Dział: Tarnów
Strona 1 z 4