6 proc. PKB na oświatę i przyznanie samorządom terytorialnym prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół – m.in. takie postulaty skierowały do ministra edukacji środowiska uczestniczące w Kwadratowym Stole w sprawie modelu oświaty w Polsce.

Dział: Edukacja

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych powinna pilnie zająć stanowisko w sprawie wypłaty wynagrodzeń za czas strajku nauczycieli – uważa prezes RIO Łódź.

Dział: Polityka

W środę, 10 kwietnia, rozpoczął się trzydniowy egzamin gimnazjalny – zdają go uczniowie klas trzecich gimnazjum, kończący naukę w starym systemie edukacji. Pierwszego dnia rozwiązywali zadania z części humanistycznej. W Krakowie uprawnionych do zdawania egzaminu gimnazjalnego jest ponad 4 tys. uczniów.

Dział: Kraków
Strona 1 z 4