Od 1 września 2018 roku do drugiej edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przystąpili uczniowie klasy drugiej mundurowej w Powiatowym Zespole numer 2 SOMSiT w Oświęcimiu.

Dział: Oświęcim

Na nowoczesne samochody, sprzęt ratowniczy i odzież ochronną oraz modernizację i przebudowę remiz - to m.in. na te zadania strażacy-ochotnicy przeznaczą dotacje otrzymane od samorządu województwa w ramach dwóch konkursów: Bezpieczna Małopolska 2018 i Małopolskie Remizy 2018.

Dział: Bochnia

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Dział: Edukacja
Strona 1 z 3