Piotr Sosin

Piotr Sosin

Na tak zwanej „plebańskiej łące” [nie mylić z „księżymi łąkami”] od północnej strony plebanii kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w połowie lat trzydziestych XX wieku postawiono stosunkowo niewielki budyneczek parafialny, czyli Dom Katolicki.

Trzeba opracować program UE, który umożliwi odejście od węgla w ciągu 10-15 lat, a mimo to umożliwi tworzenie perspektyw – podkreślił komisarz ds. budżetu UE Guenther Oettinger.

Polska chce Europy neutralnej klimatycznie do 2050 roku, ale potrzebny jest program wdrożeniowy do realizacji tego celu – oświadczył w Brukseli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Sztuczna inteligencja nie zastąpi doradców bankowych i inwestycyjnych w budowaniu relacji z klientami, może natomiast usprawnić ich pracę – uznali uczestnicy V Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, który odbył się w październiku w Warszawie.

W historii Kopalni Węgla Kamiennego Janina w Libiążu i jej perspektywy na przyszłość napisanej w 1964 r. przez Wincentego Namysłowskiego i Michała Ziajkę, oprócz prawdziwej daty rozpoczęcia budowy Kopalni – 1905 roku, systemu wybierania węgla, ilości ton wydobycia, strajków, wypadków, można też dowiedzieć się o Związku Górników. Jednak na ten temat najwięcej informacji o tym przedwojennym związku działającym na kopalni odnalazłem w prywatnym archiwum u 82- letniego Zbigniewa Matlaka, który posiada przeszło 100 protokołów posiedzeń zarządu od dnia 1919 do 1935 roku.Te cenne archiwalia pan Zbigniew ma po swoim ojcu, który był sztygarem, a na spotkaniach zarządu był w komisji rewizyjnej. To bohater. Został zastrzelony przez Niemców w pierwszym dniu gdy w 1939 roku weszli do Libiąża.

Wtedy ten związek nazywał się P.Z.Z.Z.P.P Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Libiążu.Z tych protokołów można dowiedzieć się o lokalnej zapomnianej historii i wielu innych ciekawych sprawach związanych z kopalnią (dobry temat do pracy doktorskiej). Ten ogólnopolski związek został założony w 1917 roku, a oddział na kopalni w Libiążu w 1919 roku.

Czytelnikom "Głosu Chrzanowskiego" przedstawiam jeden z protokołów posiedzenia zarządu w dniu 29 sierpnia 1933 roku.

W Trzebini w Dworku Zieleniewskich jest Muzeum Miasta Trzebini. Jest tam to zdjęcie z Libiąża z 1933 roku ale bez libiąskiego kościoła, który został wyretuszowany. Na tym zdjęciu widać różne organizacje, nawet wojskowe, których członkowie idą do nowo otwartego pomnika, którego postawiono przed obecnym Urzędem Miejskim.

 Wiesław Koneczny

fot : zakres czynności

Czy ktoś ze zdrowymi zmysłami po przeanalizowaniu tego zakresu czynności powiedziałby, że to co tam pisze jest możliwe do wykonania przez jedną osobę? Niektóre punkty tegoż zakresu czynności, to tylko jedno zdanie jak np. pkt. Czwarty: sporządzanie sprawozdań liczbowych i opisowych z wykonania budżetu. Kto tam nie pracował, to nie wie, że w tym wydawało by się niewinnym małym punkcie mieści się ogrom pracy. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, łącznie z bilansem, cyfry, cyfry i jeszcze raz cyfry. Do tego robiło się opisówkę, to tak jakby trzeba było przetłumaczyć to wszystko z Polskiego na nasze. Robiło się ją dla tych, którzy na księgowości kompletnie się nie znali, a patrząc na te cyfry jak wół na malowane wrota, nie rozumieli nic. Dlatego trzeba było im napisać, że np. paragraf 11 to są płace, a dział 91 rozdział 9144 to są wydatki na administrację i że na te płace w administracji wydano pewną kwotę. To jest klasyfikacja budżetowa, która obowiązywała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Teraz jest inna.

fot – Autor przy pracy

Czasami przychodziły mi myśli, aby zrezygnować z tego głównego księgowego i mieć spokój, ale wiedziałem, że tak łatwo kierownictwo nie wyraziłoby na to zgody. Więc mijały dnie, tygodnie, miesiące i lata i tak minęło dwadzieścia lat, aż do roku 1989, kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce.

fot- bilans

Ciąg dalszy nastąpi   Zdzisław Kuliś

 

 

  1. Zakres czynności
  2. Bilans

 

KSIĘGA /DZIENNIK GŁÓWNA /

 

Księga główna to zespół kont zebranych

Aktywów, pasywów i sum rozrachunkowych.

Odpowiednio ponumerowanych

Do prowadzenia zapisów księgowych.

 

Otwierają księgę środki trwałe.

Za nimi zbiory biblioteczne.

Tuż obok środki pozostałe.

I materiały użyteczne.

 

Dalej umorzenie środków trwałych

W pobliżu rachunku bieżącego,

A także przedmiotów pozostałych

I konto funduszu socjalnego.

 

Rozrachunki z odbiorcami  i dostawcami

Oraz publiczno prawne.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

I wszelkie roszczenia bieżące i dawne.

 

Mają też swe konto wynagrodzenia,

Koszty i dotacje budżetowe.

Środki specjalnego przeznaczenia

I konto gdzie księguje się odsetki bankowe.

 

Jest miejsce na fundusz obrotowy,

A także na straty i zyski,

Wskazujące, czy zakład jest rentowny,

Czy wystarczy pieniędzy dla wszystkich.

 

Po zsumowaniu dziennika,

Bo tak się nazywa księga główna,

Gdy się konta dobrze pozamyka,

To strona lewa jest prawej równa.

 

Na koniec wykaz obrotów.

Jest to wszystkich kont zestawienie.                

Po przekształceniu jest bilans gotów               

Na przyjęcie przez Radę i zatwierdzenie.

 

Zdzisław Kuliś

Donosy, styczeń 2012 r.

Strona 1 z 91