ARiMR przyjmuje wpisy do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

W połowie listopada weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Mogą zdobyć osobowość prawną, prowadzić działalność gospodarczą, gromadzić środki finansowe i zdobywać dotacje. Jest jednak jedno ale…

Nowe prawo daje KGW możliwość uzyskania osobowości prawnej, możliwość zarabiania pieniędzy i pozyskiwania dotacji. Jednak w jednej wsi będzie mogło działać tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo. Kancelaria Prezydenta wyjaśnia wprawdzie, że „to ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych”. W praktyce jednak kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie np. stowarzyszeń. Przywileje uzyska koło, które zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie działające koła gospodyń wiejskich w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy będą miały prawo pierwszeństwa do tego wpisu. Jeśli w ciągu 6 miesięcy koło nie wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru KGW, wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych. Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób.

Ustawa reguluje też, że członkiem koła gospodyń wiejskich może być osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Osoby, które ukończyły 13 lat, za zgodę KGW mogą tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające działalność koła.

Warto przypomnieć że KGW to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie w Polsce jest ich ok. 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia (powstałe po 2004 r.). Organizacje te skupiają ponad milion osób. W Powiecie Limanowskim działa obecnie 68 KGW. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

Dokumenty niezbędne do rejestracji koła można pobrać ze strony ARiMR - TU

Marzena Gitler 

 

 

 

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Ostatnio na głos24

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA