Portal podatkowy – łatwy kontakt z administracją skarbową Wyróżniony

Portal podatkowy – łatwy kontakt z administracją skarbową

Portal Podatkowy jest adresowany do wszystkich podatników, którzy w jakikolwiek sposób są utożsamiani z szeroko rozumianą sferą podatkową. To prosta w obsłudze aplikacja informatyczna administracji skarbowej, umożliwia łatwość pozyskania żądanych informacji z dziedziny podatkowej, skutecznie wspiera w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych przez podatników, płatników i inkasentów, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

System ten jest integralną częścią serwisu Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), złożoną z dwóch zasadniczych elementów składowych: części ogólnodostępnej oraz konta podatnika (po uprzednio przeprowadzonej procedurze rejestracji i zalogowaniu).

Część ogólnodostepna zawiera informacje dotyczące konkretnych podatków, oferując dodatkowo możliwość składania deklaracji podatkowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej (za pomocą systemu e-Deklaracje).

W szczególności są to :

 • niezbędniki podatnika (podstawowe informacje podzielone na rodzaje podatków),
 • formularze do druku (deklaracje podatkowe i wzory innych dokumentów),
 • kalkulatory (pomocne przy weryfikacji dokonanych obliczeń),
 • baza wiedzy (wszystkie akty prawne wraz z towarzyszącymi dokumentami),
 • adresy izb i urzędów,
 • wyszukiwarki,
 • komunikaty prawne (informacje o zmianach przepisów),
 • pełnomocnictwa ogólne,
 • ważne terminy (kalendarz podatnika i płatnika),
 • wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR),
 • wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ),
 • usługi sprawdzenia :

 

Statusu podatnika VAT

Statusu numeru NIP

Usługa jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. W szczególności skierowana jest do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu prawnego każdego numeru NIP, w zakresie jego poprawności, istnienia, unieważnienia bądź uchylenia.

Dla każdego podmiotu gospodarczego istnieje możliwość założenia indywidualnego konta na Portalu Podatkowym (do realizacji tego zadania potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP). Umożliwia ono bezpośredni, wręcz błyskawiczny dostęp do własnych danych podatkowych (bez względu na porę oraz dzień tygodnia), w szczególności do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych spraw, stanu rozliczeń i płatności (co stanowi oczywistą, wymierną korzyść) oraz elektroniczną wymianę dokumentów z Organem Podatkowym (składanie deklaracji, pism, wniosków). Na tę chwilę pozwala załatwić sprawy dotyczące trzech podatków: od czynności cywilnoprawnych (PCC), od spadków i darowizn (SD), karty podatkowej (KP).

Posiadanie profilu na Portalu Podatkowym jest konieczne do złożenia pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) w sprawach podatkowych oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu (OPO-1). Przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017 umożliwiają złożenie za pośrednictwem Portalu Podatkowego zgłoszeń aktualizacyjnych: NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3, jak również wniosku o wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP (NIP-5/W). Niezbędnym do przesłania w ten sposób zgłoszeń aktualizacyjnych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej jest złożenie przez uprawnioną osobę pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1.

Opracowanie: Anna Szatkowska, kierownik Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników Urzędu Skarbowego w Wieliczce

Powrót na górę
 1. Więcej na GŁOS24
 2. EDUKACJA
 3. FINANSE I GOSPODARKA
 4. KULTURA
 5. MOTORYZACJA
 6. POLITYKA
 7. SPORT
 8. STYL ŻYCIA
 9. TURYSTYKA
 10. ZDROWIE I URODA