Blisko pół miliona zł na program "Owca Plus" Wyróżniony

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął dwa konkursy w ramach programu Owca Plus.

Pierwszy konkurs ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych zespołach hal i polan górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zadanie dotyczy ochrony czynnej bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec ras lokalnych oraz popularyzację „Szlaku bacówek Programu Owca Plus”.
Zgodnie z warunkami konkursu, oferta musi uwzględniać wypas owiec ras lokalnych na nie mniej niż 550 ha hal i polan na terenie Beskidów.
W tym roku dofinansowanie na kwotę 440 tys. zł otrzymał projekt Fundacji Pasterstwo Transhumacyjne „Ochrona przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego i kulturowego wypasu owiec”.

Celem drugiego konkursu jest pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.  Dofinansowanie na łączną kwotę 47,5 tys. zł otrzymało 7 projektów.

Program Owca Plus realizowany jest przez Samorząd Województwa Śląskiego od 2010 roku. Jego nadrzędnym celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec na wskazanych halach i polanach górskich oraz murawach.

Po latach realizacji programu zaobserwowano zahamowanie sukcesji wtórnej, zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz częściową zmianę składu runi w kierunku odbudowy bioróżnorodności. Znacznie wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz zainteresowanie pasterstwem i czynną ochroną przyrody wśród turystów.

Program przewiduje ochronę najcenniejszych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej (wskazanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego) poprzez powstrzymywanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską. Zakłada także kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.
 
Wyniki konkursu dostępne sa na stronie internetowej: http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk=&grupa=36&id=915&id_menu=341

Info: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA