Jeszcze niższe bezrobocie w Małopolsce Wyróżniony

W drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

Pod koniec kwartału w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 71 091 bezrobotnych - ponad 12 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku prawie o 15%. Z kolei w stosunku do poprzednich trzech miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 12% (9 308 osób). Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest ponad czterokrotne: od 2,5% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim.

- Deficyt pracowników w największym stopniu dotyka branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, czy też przerwa w kształceniu w niektórych zawodach – informuje Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

I dodaje: - W coraz większej grupie zawodów obserwuje się duży napływ obcokrajowców (głównie Ukraińców). Zainteresowanie pracą cudzoziemców dotyczy głównie zawodów budowlanych i produkcyjnych, ale coraz częściej pracodawcy poszukują specjalistów z branży IT, co wynika z niewystarczającej liczby kandydatów na rodzimym rynku. Cudzoziemcy coraz częściej podejmują pracę na stanowiskach specjalistów, zwiększają się też ich oczekiwania płacowe.

Info: Woj. Urząd Pracy w Krakowie

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Ostatnio na głos24

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA