Zapewnienie stabilności finansowej państwa jest procesem ciągłym i najczęściej przebiega w dwóch etapach – przypomina dr Leszek Mosiejko z SGH, autor wykładu „Rola NBP w równoważeniu sytuacji finansowej państwa” opublikowanego w ramach „Prasowej Akademii Pieniądza”.