Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.

W dniach 18 oraz 25 kwietnia br., w godzinach 9.00-14.30, w budynku Biura Rady Miejskiej w Skawinie (ul. Rynek 2, pok. 2), pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie będą przyjmować zeznania podatkowe (PIT-y).