Kolorowy XI Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej odbył się 22 września przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach. W bajecznym święcie przedszkolaków wzięło udział jedenaście placówek przedszkolnych z terenu gminy Tarnów. Mali Giganci na zgłobickiej scenie zaprezentowali swoje liczne talenty – wokalne, taneczne i aktorskie, choć podczas tegorocznego festiwalu dominowała przede wszystkim choreografia taneczna. Barwne stroje, energia i pomysłowość małych wykonawców zachwyciły nie tylko jury, lecz także publiczność.

Dział: Tarnów

Przedszkolak nie jest już maleńkim dzieckiem, ale też nieco mu brakuje do dzieci szkolnych. Jego zainteresowania szybko się zmieniają. Co w takim razie można mu wręczyć w prezencie, by był zadowolony, a żeby jednocześnie było to coś praktycznego?

Dział: Styl Życia

Podpisana ostatnio umowa z władzami samorządowymi Gminy Padew Narodowa przedłuża działalność tamtejszego punktu konsultacyjnego o kolejne 3 lata. Na mocy porozumienia szkoła udostępnia poradni nieodpłatnie pomieszczenia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Poradnia kieruje do obsługi punktu psychologa, pedagoga i logopedę.

Dział: Mielec
Strona 3 z 134