Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wędkarzy i zdecydował się na udostępnienie do amatorskiego połowu ryb dodatkowego 1 km odcinka linii brzegowej zbiornika Świnna Poręba w m. Brańkówka, od starej drogi Mucharz-Zagórze w kierunku zapory zbiornika.

Dział: Wadowice

Na koncerty odbywające się w ramach Dni Bochni 2019 warto wybrać się spacerem, gdyż jak informuje Miejski Dom Kultury, wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych sprawiły m.in., że parking od strony ul. Widok zostanie wyłączony z ruchu.

Dział: Bochnia

W związku z uruchomieniem w PGE Dystrybucja S.A. centralnego systemu przyjmowania zagrożeń związanych z pracą urządzeń i sieci elektroenergetycznych (np.: zerwane lub obniżone przewody, otwarte lub uszkodzone urządzenia elektryczne) i zgłoszeń dotyczących awarii w zasilaniu w energię elektryczną odbiorców oraz informowania odbiorców o planowych i awaryjnych przerwach w dostawie energii

Dział: Miechów
Strona 1 z 40