Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorca będą przekazywać do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III. nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2" w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Dział: Miechów

Zwalczający przestępczość gospodarczą policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wykryli nielegalny proceder handlu „podróbkami” na ogromną skalę”. Zajmowali się nim 26 i 29-letni, mieszkańcy powiatu tarnowskiego.  

Dział: Tarnów
Strona 1 z 4