27 czerwca na Burmistrz Rafał Kukla otrzymał absolutorium i wotum zaufania.

Dział: Gorlice

27 czerwca odbyła się IX sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 r.

Dział: Gorlice

26 czerwca Rada Miejska w Bieczu udzieliła jednogłośnie absolutorium burmistrzowi Biecza za wykonanie budżetu za rok poprzedni. Odbyła się też debata nad raportem o stanie Gminy Biecz, po której Mirosław Wędrychowicz otrzymał jednogłośnie wotum zaufania.

Dział: Gorlice
Strona 6 z 160

Najnowsze wiadomości z małopolski

WIĘCEJ WIADOMOŚCI Z MAŁOPOLSKI →