W 2019 roku, po raz pierwszy od zmiany ustawy o samorządzie gminnym, podczas czerwcowej sesji radni dyskutują nad wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Tarnowa. Dotychczas wiele mówiło się jedynie o absolutorium za wykonanie budżetu. Ten zazwyczaj był wykonany, gdyż ostatnią nowelizacją końcem grudnia zamierzenia budżetowe były „czyszczone” i dostosowywane do rzeczywistości, w efekcie – rzadko kiedy były podstawy merytoryczne do tego aby absolutorium nie udzielać.

Dział: Tarnów

26 czerwca podczas XI sesji Rady Miasta Limanowa burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda otrzymał wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu miasta Limanowa 2018. Została przeprowadzona także debata podsumowująca ubiegły rok.

Dział: Limanowa

Na ostatniej sesji dębickiej rady miasta burmistrz Mariusz Szewczyk otrzymał absolutorium za 2018 rok. Radni nie udzielili mu jednak wotum zaufania. Jakie to może mieć konsekwencje?

Dział: Dębica
Strona 10 z 160