Na ostatniej sesji Rady Gminy Tymbark ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami i zasady segregacji. Nowe stawki i zasady segregacji obowiązują od 1 kwietnia. 

Dział: Limanowa

Miasta sprzeciwiają się nowemu mechanizmowi umożliwiającemu gminom dopłacanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki pomysł znalazł się w nowej wersji projektu ustawy śmieciowej.

Od stycznia 2019 roku w wielu gminach czasem nawet dwukrotnie wzrosły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a tam, gdzie jeszcze obowiązują dotychczasowe umowy i stare ceny, podwyżek można spodziewać się po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na wywóz odpadów. Jak wygląda sytuacja na Powiślu Dąbrowskim?

Strona 1 z 2