W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców oraz wątpliwościami Urząd Miejski w Skawinie informuje, że odbiór odpadów zielonych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD będzie realizowany od kwietnia 2019 r. na nowych zasadach.

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku, nieodpłatna pomoc prawna świadczona w siedmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dział: Bielsko-Biała

Miasto Gorlice ogłasza nabór uczestników do Gorlickiego Klubu Seniora współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Dział: Gorlice
Strona 1 z 5