Kontakty dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Libiąż

W roku 2018 na terenie Powiatu Wielickiego wykonano remonty nawierzchni polegające na ułożeniu nakładek bitumicznych na następujących odcinkach dróg powiatowych:

Dział: Głos Wielicki

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o likwidacji przejścia dla pieszych w Zabłędzy. Zarówno to przejście, jak też znajdujące się w Tuchowie na wiadukcie kolejowym zostało uznane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW) za zbyt niebezpieczne.

Dział: Głos Tarnowski
Strona 1 z 67
  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA