Pracują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Niestraszny im trudny teren, mroźny wiatr i śnieżne lawiny. Gdy dzwoni telefon i okazuje się, że ktoś w górach potrzebuje pomocy, natychmiast wyruszają. Tak wygląda służba ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).

Dział: Podhale

Projekt dotyczący budowy III etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W dniu 15 października w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu partnerzy podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji tego polsko-słowackiego przedsięwzięcia.

Trzeci etap koncentrował się będzie na rozbudowie infrastruktury rowerowej – wybudowanych zostanie blisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w gminie Czarny Dunajec, gminie Nowy Targ, mieście Nowy Targ lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w długie nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki w gminie Łapsze Niżne na granicy Kacwin-Wielka Frankowa.

Powstanie też infrastruktura dla rowerzystów. Zabytkowe obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje (stuletnia stacja kolejowa w Podczerwonem tuż przy ścieżce rowerowej powstałej w 2015 roku, zostanie wyremontowana i zaadaptowana na centrum obsługi użytkowników Szlaku, dwa spichlerze spiskie w Kacwinie po renowacji i wyposażeniu zostaną udostępnione rowerzystom i turystom). Użytkownicy szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku – oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, strefa relaksu w Nowym Targu, interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Łapszach Niżnych. Planowana jest również promocja szlaku i jego odpowiednie oznakowanie. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która uzyskał projekt wynosi 4 mln euro.

Projekt wdrażany będzie w latach 2019-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela, Obec Huncovce, Obec Hniezdne  oraz Obec Velka Lomnica.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zadania inwestycyjne poszczególnych partnerów:

Gmina Czarny Dunajec:

Odrestaurowanie zabytkowego budynku dawnej stacji PKP w miejscowości Podczerwone z przeznaczeniem na cele usługowe do obsługi użytkowników Szlaku wokół Tatr, budowa ścieżki rowerowej od pętli puścizn w Czarnym Dunajcu do Piekielnika – 6,87 km

 

Miasto Nowy Targ:

Rozwój infrastruktury rowerowej na Szlaku wokół Tatr w Mieście Nowy Targ – stworzona zostanie strefa wypoczynku przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu, na połączeniu ścieżek rowerowych wybudowanych przez miasto w I i II etapie projektu. Budowa odcinków ścieżek rowerowych w mieście Nowy Targ (na lotnisko – asfaltowa, dł. 1,12km) oraz w zachodniej części miasta tzw. Schumana i Młynówka (asfaltowa dł. 1,19km) oraz remont 2 kładek pieszo-rowerowych na potoku Czarny Dunajec.Wybierz obrazek wyróżniający

 

Gmina Nowy Targ:

Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej prowadzącej z Pyzówki do Klikuszowej – 6,88 km. Budowa oazy wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, czyli bezpośrednio przy istniejącej już tam ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr.

 

Gmina Łapsze Niżne:

Budowa infrastruktury rowerowej oraz obsługi rowerzystów na Szlaku wokół Tatr, remont 2 zabytkowych sypańców w Kacwinie i wyposażeni w tradycyjne narzędzia, umeblowanie oraz interaktywne panele, remont strychu Domu Ludowego w Łapszach Niżnych i przeznaczenia go na bezpłatne interaktywne muzeum przyrodnicze, budowa 2 miejsc odpoczynku z pełnym wyposażeniem na odcinku ścieżki rowerowej z Dursztyna do Łapsz, remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Kacwin-Wielka Frankowa – 1,12 km

 

Mesto Spišská Belá:

Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej na odcinku Strażki – Spiska Bela (2,08 km) oraz na odcinku Spišská Belá – Slovenská Ves 1,56 km

 

Obec Hniezdne:

Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Hniezdne o długości 1,01 km – kontynuacja ścieżki rowerowej powstałej w ramach II etapu projektu

 

Obec Huncovce:

Budowa ścieżki rowerowej w Huncowcach wzdłuż rzeki Poprad od Kieżmarku w kierunku Wielkiej Łomnicy – dług. 2,81 km – kontynuacja ścieżki rowerowej wybudowanej w I i II etapie przez miasto Kieżmark

 

Obec Veľká Lomnica:

Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej od granicy z Huncowcami – dług. 1,2 km

 

Info: UM Nowy Targ

Dział: Podhale

Kilka dni temu pożegnaliśmy w Tatrach ciepłe i słoneczne dni, a przywitaliśmy jesień. Okres letni to dla ratowników TOPR niezwykle pracowity czas. Nie inaczej było w tym roku.

Dział: Podhale
Strona 5 z 13