W 1960 roku nowo powstałe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Dębicy [obecne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej] wystąpiło do lokalnych władz z inicjatywą utworzenia w Dębicy regionalnego muzeum. Doprowadzono do powstania Izby Regionalnej, w której, pracując społecznie,  zaczęto gromadzić głównie zbiory etnograficzne.

Dział: Historia

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zaprasza na promocję książki  dr Andrzeja Skowrona „Życie codzienne mieszkańców wsi regionu tarnowskiego w okresie autonomicznym (1867 – 1918)”. Spotkanie odbędzie się jutro w Centrum Poloniii w Brniu. 

Klub Przyjaciół Wieliczki w październiku zorganizował kolejne wycieczki dla swoich członków.

Dział: Wieliczka
Strona 3 z 209