Mateusz Łysik

Mateusz Łysik

19 lutego 2019r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie małopolskim policjantom 33 edukacyjnych walizek narkotykowych. Walizki wyposażone są w imitację środków psychoaktywnych i przyrządów służących do ich ukrycia oraz zażywania. Będą one wykorzystywane podczas spotkań z rodzicami i nauczycielami.

W poniedziałek 25 lutego 2019 r. rozpoczną się prace przygotowawcze do remontu dwóch wiaduktów nad ul. Grel w Nowym Targu, na DK47 (Zakopiance). W poniedziałek instalowane będzie oznakowanie tymczasowe. Prace odbywały się będą na poboczach.

Młodzież i dzieci z 3 placówek oświatowych w Rabce – Zdroju odwiedził funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W trakcie spotkań przestrzegał uczniów przed zażywaniem narkotyków i innych środków odurzających.

Urząd Miasta Nowy Targ informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości w centrum miasta, że w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Nowym Targu, została sporządzona karta ewidencyjna układu urbanistycznego historycznego centrum miasta Nowy Targ oraz opracowana została nowa karta ewidencyjna zabytku archeologicznego obejmującego centrum Nowego Targu.

W sobotę 16 lutego 2019, już po raz ósmy gospodynie Gminy Stryszawa wzięły udział w Spotkaniu Noworocznym Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem spotkanie odbyło się w remizie OSP Stryszawa, a organizatorkami były panie z KGW Stryszawa Dolna, które reprezentują najdłużej działające koło w gminie. To m.in. z ich inicjatywy grupy zaczęły się spotykać, aby przy wspólnej zabawie powitać nadchodzący rok.

Zagrożenie lawinowe, nawet pierwszego stopnia, to bardzo duże ryzyko, którego często nie doceniamy planując wyjście w góry. Dlatego też każdy udający się zimą w wyższe partie Tatr powinien wiedzieć, czym jest lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopatka oraz umieć z nich korzystać – przypomina Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jako jeden z ambasadorów akcji Odpowiedzialnie w góry!, organizowanej przez PKL przy wsparciu TOPR i TPN opowiada on o odpowiednim przygotowaniu, planowaniu, wyposażeniu i umiejętnościach, które pozwolą zadbać w górach o własne zdrowie i życie oraz udzielić pomocy tym, którzy mogą jej potrzebować.

Strona 1 z 54