piątek, 18 sierpień 2017 16:25

Instrukcja pomocy. MRPiPS przypomniało zasady ubiegania się o wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice

Napisał

Proszę, aby służby pomocy społecznej dołożyły wszelkich starań w celu jak najszybszej wypłaty środków przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy - zaapelowała minister Elżbieta Rafalska w piśmie przesłanym do władz gmin dotkniętych skutkami ostatnich nawałnic. Jednocześnie MRPiPS przypomniało zasady ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic.

„W związku z tragicznymi w skutkach nawałnicami, dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym. Jednocześnie uprzejmie proszę o zobligowanie podległych służb pomocy społecznej o pilne działania w zakresie pomocy osobom, do których ta pomoc jeszcze nie dotarła. Proszę, aby służby pomocy społecznej dołożyły wszelkich starań w celu jak najszybszej wypłaty środków przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy" - podkreśliła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska w piśmie do samorządów.

Rafalska zaznaczyła, że pomoc jaka powinna być adresowana do poszkodowanych, to nie tylko pomoc pieniężna, ale wszystkie inne możliwe formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym poradnictwo, praca socjalna, doraźna pomoc żywnościowa czy zapewnienie dachu nad głową.
Według minister działania skierowane do osób potrzebujących powinny mieć w miarę możliwości charakter kompleksowy. „Dodatkowo przypominam, że do ustalania wysokości niezbędnej pomocy należy stosować zasady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2017 r. znak DOLiZK-II-775-18/2017" - zaznaczyła Rafalska.

Zasady ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic W środę resort pracy opublikował na swojej stronie instrukcję ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic. Ministerstwo przypomniało, że pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł. Natomiast podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

W przypadku pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku może wynieść do 20 tysięcy złotych. Przy czym wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

W przypadku pomocy na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych. W tym przypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
- Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
- Praca socjalna.
- Poradnictwo specjalistyczne.
- Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
- Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

MRPiPS podkreśliło, że wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Źródło: www.kurier.pap.pl

(red)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.