Gmina Babice złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Rozkochowie pełniącego funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział: Chrzanów

Gmina Babice otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Dział: Chrzanów

Gorlice drugim Chochołowem? Ta wizja jest coraz bardziej realna!! Wszystko dzięki  pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Główny Geolog Kraju skierował do dofinansowania 10 wniosków z ponad 100 złożonych.

Dział: Gorlice
Strona 10 z 72