W poniedziałek 10 września br. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak podpisał umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie terenu po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne". Inwestycja przewiduje budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Kamionnej zlokalizowanego na terenie starej szkoły.

Dział: Bochnia

Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak podpisał umowę z wykonawcą dotyczącą remontu boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce. Remont będzie kosztował 320.000 zł i zostanie wykonany w ramach pilotażowego projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie boiska".

Dział: Bochnia

Zakończył się remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sławice Szlacheckie.

Dział: Miechów
Strona 10 z 69

Ostatnio na głos24