Mieszkańcy gminy Ragdoszcz zyskali ogólnodostępne i wielofunkcyjne miejsca do aktywności sportowej i integracji. W Małcu otwarto nowe boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni a w Smykowie i Narożnikach wybudowano Otwarte Strefy Aktywności.

Dział: Głos Powiśla

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza przy współpracy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje kolejny projekt. Tym razem będą to działania wspierające ruch muzyczny wśród mieszkańców pn. Kultywowanie tradycji orkiestr dętych w Gminie Gołcza.

W związku ze złożonym przez Miasto Gorlice odwołaniem, 18.10. magistrat otrzymał informację, że wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Małopolskiego p.n. „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” dostał kolejną szansę na dofinansowanie i przywrócony został do dalszych etapów oceny. W praktyce oznacza to, że nadal znajdujemy się w przysłowiowej „grze” o pozyskanie funduszy na ten cel.

Dział: Głos Gorlicki
Strona 4 z 67
  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA