W tarnowskim PUK przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej ruszyła budowa nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK. Na ten cel PUK pozyskał środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 mln zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 3.650.000 zł.

Dział: Tarnów

3 października w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie odbył się Green Festival Tour ekoMałopolska.

Dział: Miechów

Finansowe problemy sadeckiej spółki Nova zaczęły oddziaływać na okoliczne gminy. Nova zaprzestała przyjmować śmieci na swoje składowisko od firmy AVR, która odbierała je z terenu gmin Chełmiec i Stary Sącz. Obie gminy znalazły się w trudnej sytuacji, a mieszkańcy musieli pogodzić się z workami, które kilka tygodni czekały na wywóz.

Dział: Nowy Sącz
Strona 1 z 98