W grudniu burmistrz Bartosz Kaliński poinformował radnych, że „nie znalazł 93 mln zł”, które pozyskano w poprzedniej kadencji. Teraz, jak przekazał radny Mateusz Klinowski, pieniądze się znalazły.

Dział: Wadowice

Ponad 21 milionów złotych zapisano w budżecie Powiatu Wadowickiego na 2019 rok na wydatki majątkowe. Najwięcej z tej sumy przeznaczono na: modernizację i przebudowę dróg powiatowych, dalszy rozwój usług geodezyjnych, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów ZZOZ w Wadowicach, a także wykończenie nowego budynku starostwa, w którym znajdzie się m.in. sala sesyjna oraz archiwum. Uchwałę budżetową radni przyjęli podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu (28 grudnia). Za budżetem zagłosowało 25 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Dział: Wadowice

Takiego orszaku jeszcze w Wadowicach nie było! Na zaproszenie burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego papieskie miasto po raz pierwszy odwiedzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i weźmie udział w barwnym Orszaku Trzech Króli.

Dział: Wadowice
Strona 1 z 59

Ostatnio na głos24