Manuel Langer

Manuel Langer

Większy krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego, większa częstotliwość tworzenia list mieszkaniowych i uproszczenie trybu ich opracowania, zmiany w liście pierwszeństwa, ograniczenia w przedłużaniu umów najmu tymczasowych pomieszczeń, ograniczenie roli przedstawicieli rad dzielnic, nowe rejony miasta w Programie Pomocy Lokatorom – to najważniejsze punkty projektu nowej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Już 7-8.12.2019 w Forum Wydarzeń w Krakowie odbędzie się Festiwal Pierogów Świata.

Na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Grzegorza Cichego wykonano prace remontowe przy drogach gminnych, które zostały uszkodzone w czasie tegorocznych powodzi:

Tradycyjnym przemarszem orszaku górniczego ulicami Krakowa rozpoczną się w środę, 4 grudnia o godzinie 17.00 główne obchody górniczego święta „Barbórki” w Krakowie organizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Dzieci, rodzice, a także nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie mają z czego być dumne. Ich placówka zajęła pierwsze miejsce w Małopolsce w konkursie „Odblaskowa szkoła” i na dodatek zrobiła to z wynikiem, którym zdeklasowała rywali. O całej akcji rozmawiamy z nauczycielką, która ją w placówce koordynuje – Joanną Patołą.

W związku z pracami modernizacyjnymi w krakowskim węźle kolejowym i ograniczeniami w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny, od poniedziałku, 2 grudnia zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych. Uruchomiona została linia nr 49, która kursuje między „Nowym Bieżanowem” a „Kopcem Wandy”.

Strona 2 z 670