Na kwietniowej sesji Rady Powiatu Dębickiego jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” Zespołowi Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Wręczenie tytułu ma nastąpić w dniu uroczystych obchodów Święta Narodowego 3 Maja w Dębicy.

Dział: Dębica

Tematem, który zdominował dyskusje publiczną w ostatnich dniach z pewnością jest temat strajku nauczycieli. Strajku, który przypadł akurat wtedy, gdy w szkołach organizowane są egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. Zapewne, gdyby nauczyciele strajkowali w wakacje, to nikt by na ten strajk nie zwrócił uwagi.

Dział: Tarnów

Nieprzypadkowo rozpocząłem dzisiejszy felieton parafrazą słów z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Ten pochodzący z przełomu XIX i XX wieku jeden z ważniejszych utworów w historii literatury polskiej w szczególny sposób pokazuje wieś jako jeden z zasadniczych trzonów polskiego społeczeństwa. Właśnie na wsi, a właściwie na jednym aspekcie jej funkcjonowania, chciałbym dzisiaj się zatrzymać. Ten aspekt to – mówiąc urzędowym językiem – organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Jednym słowem – mowa o urzędzie sołtysa.

Dział: Tarnów
Strona 1 z 139

Ostatnio na głos24