Zakończono opracowanie studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka. Dokument był opracowywany przez ostatnie trzy lata przez firmę IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dział: Głos Beskidzki

28 grudnia 2018r.  Powiat Żywiecki  podpisał z Fundacją Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA” w Radziechowach,  umowę  na  utworzenie w 2018 roku i prowadzenie w roku 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego.  Wysokość środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019r. wynosi 504 720,00 zł. i w całości pochodzi ze środków budżetu Państwa w ramach podpisanej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu umowy dotacji.

Dział: Głos Żywiecki

Korowód rozpocznie się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Floriana 6 stycznia o godz. 12:00 w Żywcu-Zabłociu, następnie wyruszy przemarsz ulicami naszego miasta Dworcową, Kościuszki na żywiecki Rynek. Przybyłych Królów przywitają proboszczowie parafii żywieckich oraz burmistrz Żywca po czym nastąpi złożenie hołdu i darów św. Rodzinie i wspólne kolędowanie.

Dział: Głos Żywiecki
Strona 1 z 62

Ostatnio na głos24