Mądry Natalia

Mądry Natalia

Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało” – to złota zasada obowiązująca w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta.

Wśród przyczyn bezdomności alkohol jest numerem jeden. I kolejno: niepłacone alimenty, kredyty, utrata domu - mieszkania. Niczym śnieżna kula powody narastają jeden po drugim. Największą grupę pośród bezdomnych stanowią osoby z niskim wykształceniem, ale jak w każdej regule, tak i tu zdarzają się wyjątki. Miałam przyjemność rozmawiać z eleganckim, egzaltowanym seniorem, anatomopatologiem, który zupełnie nie pasował do wizerunku bezdomnego.
Jak do tego doszło?

19. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w Narciarstwie Alpejskim rozegrane zostaną na wyciągu narciarskim Zwardoń Ski - Rachowiec już 24 lutego br., w godz. 11:00-15:00.

11 lutego br. w Urzędzie Gminy Rajcza, na zaproszenie wójta, odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panem Ministrem Stanisławem Szwedem, podczas którego poruszono bieżące problemy gminy, a także zagadnienia lokalnego rynku pracy, funduszy, dialogu i partnerstwa społecznego.

Dzięki dotacji otrzymanej w ramach programu Senior+ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł, dzięki której powstanie Klub Seniora.

Nawiązując do obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zainicjował projekt pn. „Małopolska pamięta o Legionistach”.

Strona 1 z 682