W marcu do Starostwa Powiatowego w Mielcu trafił wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym zamiennym według wymagań Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa hali sportowej na terenie MOSiR w Mielcu przy ulicy Solskiego”.

Dział: Mielec

20 lutego podczas V Sesji Rady Powiatu Dębickiego radni zadecydowali o zwiększeniu wydatków budżetowych na poczet zabezpieczenia wkładu własnego, niezbędnego do pozyskania z budżetu państwa dofinansowania na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

Dział: Dębica

5 marca 2019 r. w budynku Przychodni Zdrojowej w Latoszynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów połączone z konferencją prasową. Umowy, o których mowa dotyczyły ochrony różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Zadanie podzielone zostało na 3 części.

Dział: Dębica
Strona 1 z 140

Ostatnio na głos24