Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Konwencja o Prawach Dziecka definiuje pojęcie ,,dziecko” jako: każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, to właśnie dobro dziecka jest najwyższym celem w traktowaniu człowieka. Ma być ono chronione przed wszelkiego rodzaju przemocą. Dziecko ma takie same prawa, jak każdy człowiek. Ma prawo do ochrony i opieki, do życia i rozwoju, do tożsamości, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów, do swobody myśli, sumienia i wyznania oraz do wychowywania w rodzinie.

Dział: Styl Życia

Prokuratura Rejonowa w Dębicy nadzoruje śledztwo przeciwko 40-letniej kobiecie podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją 11-letnią córką.

Dział: Dębica