Małopolskie: Nagroda za promocję góralskiej kultury Wyróżniony

Projekt CRinMA (Cultural resources in the mountain areas), którego liderem jest Województwo Małopolskie, został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Dzięki temu uda się jeszcze skuteczniej promować i chronić dorobek społeczności, które żyją na terenach najważniejszych pasm górskich w Europie. Wszystkie działania CRinMy będą też firmowane #EuropeForCulture.

– W tym roku UE chce jeszcze skuteczniej zachęcić Europejczyków do poznawania bogatego dziedzictwa Starego Kontynentu. Znajdowania zarówno zadziwiających różnic, jak i wspólnych mianowników. Za szczególnie ważny uznano też dorobek kulturalny mieszkańców Karpat, Alp i parku Gêres-Xurés, który w nowoczesny sposób promuje projekt CrinMA – tłumaczy założenia projektu Leszek Zegzda, który w zarządzie województwa odpowiada m.in. za sprawy turystyki i kultury. Od wieku eksperci i badacze potwierdzają, że granice to jeden z najciekawszych kulturowo obszarów – tu ścierają się różne tradycje, wartości, następuje dynamiczna wymiana wspólnych doświadczeń. Szczególnie widać to na obszarach górskich. Warto chronić to unikalne dziedzictwo, lokalne zwyczaje i dorobek mieszkańców tych terenów.

CRinMA to wspólne przedsięwzięcie Małopolski (lider), Podkarpacia, Regionalnej Agencji Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja), UNCEM Piemont (Włochy), AEM Promonte (Francja), gminy Montalegre (Portugalia) i INORDE (Hiszpania). Realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg EUROPA (czwarta oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Województwo Małopolskie jest liderem projektu, w który zaangażowani są również partnerzy ze Słowacji, Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Do projektu zostało także zaproszone Województwo Podkarpackie.

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.
W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Polska-Słowacja, ALCOTRA – Włochy, Francja oraz POCTEP – Portugalia, Hiszpania), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Transgranicznym Parku Gêres-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.
Partnerami projektu są: Województwo Małopolskie – Lider projektu (Polska), Województwo Podkarpackie (Polska), Regionalna Agencja Rozwoju of Kraju Presovskiego (Słowacja), UNCEM Piemont (Włochy), AEM Promonte – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich (Francja), Gmina Montalegre (Portugalia), INORDE – Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense (Hiszpania).

W związku z powyższym wydarzenia organizowane w ramach projektu CRinMA w 2018 roku, będą odpowiednio oznakowane graficznie oraz promowane przy użyciu #EuropeForCulture.
Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest zachęcenie większej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny.

2018 rok będzie okazją do podkreślania znaczenia kultury europejskiej oraz wskazaniem działań Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony i promocji kultury, rozwoju infrastruktury, a także badań i rozwoju umiejętności związanych z dziedzictwem kulturowym oraz digitalizacją jego zasobów. Będzie promował zachowanie dziedzictwa kulturowego jako jednego z kluczowych elementów polityki UE.

(joa)

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Ostatnio na głos24

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA