W najbliższy piątek, 14 czerwca będziemy gościć w Wieliczce znakomitych kolarzy zawodowych z 12 krajów uczestniczących w 57. Małopolskim  Wyścigu Górskim.

Dział: Wieliczka

JERZY WACYK (1921-1988), w latach II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej ps. „Słoneczko”, po wojnie w organizacji antykomunistycznej „Liga Walki z Bolszewizmem”, aresztowany, skazany 3.02.1947 r.  na karę śmierci, którą  na mocy amnestii  zamieniono na 15 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Rawiczu, Wronkach, które opuścił w 1956 r.  Zrehabilitowano go po śmierci,  w 1994 r.

Dział: Historia

Dr Antoni Pajdak (1894-1988) z Biskupic, prawnik, uczestnik walk o niepodległą Polskę od Związku Walki Czynnej przez Związek Strzelecki, Legiony PPS-WRN, Powstanie Warszawskie, proces 16-tu,  w latach 1945 -1950 więzień Łubianki, w latach 1950-1955 zesłany na Sybir, przez Komitet Obrony Robotników do Solidarności. Cale życie poświęcił walce o Niepodległość Ojczyzny i Prawa Człowieka.

Dział: Historia
Strona 1 z 149