Ogłoszenia

Ogłoszenia (7)

Małopolskie dotacje na likwidację Barszczu Sosnowskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny przyznał dotacje w ramach Programu Priorytetowego – „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. W ramach Programu do Funduszu wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę 1.086.005,86 zł.

Czytaj dalej...

Zatorland – miejsce nie tylko na weekendową przygodę Twojego dziecka

Weekend to moment, w którym trzeba zaplanować dzieciom czas, aby nie trwoniły go przed telewizorem bądź grając w gry komputerowe. Wykorzystajcie wolne chwile na ciekawą formę rozrywki w Parku Zatorland, czyli największym Parku Ruchomych Dinozaurów w Polsce, położonym w pobliżu Wadowic i Oświęcimia, z dogodnym dojazdem z Krakowa, Katowic, Rzeszowa i okolic. To miejsce gwarantujące rodzinną atmosferę i niezapomniane przeżycia zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów.

Czytaj dalej...

Potrzebujesz dotacji na otwarcie firmy? Zgłoś się do nas! 7 sierpnia 2017 r. rusza rekrutacja.

Potrzebujesz bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy? Masz ostatnią szansę!

Blisko 6 500 000 zł bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy zostało przyznanych  mieszkańcom powiatu limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i miasta Nowego Sącza. Niedługo koniec rekrutacji! Nie czekaj – ilość miejsc jest ograniczona.

Najbliższa rekrutacja odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 r. oraz 25-26 września 2017 r. w następujących Punktach Obsługi:

Limanowa – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, tel. 605 233 578

Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13; tel. 18 44 23 568

Gorlice – Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4; kom. 605 233 175

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

http://mojSZEFtoJA.pl/

 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebook’u:

https://www.facebook.com/mojSZEFtoJA/

 

Kto może się starać o dotację?

Osoby niepracujące powyżej 30 roku życia zamieszkujące lub uczące się na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza (które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej) należące do co najmniej jednej z grup:

- kobiety,

- osoby z wykształceniem średnim lub niższym,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne.

 

Na co można otrzymać dotację?

Około 25 000 zł dotacji można otrzymać na:

- zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, oprogramowania, prace remontowe i budowlane,

- zakup towarów,

- inne niezbędne koszty związane z prowadzeniem firmy: reklama, koszty bieżące przez 3 pierwsze miesiące (ZUS, materiały biurowe, koszty telekomunikacyjne, najem lokalu).

Jaką firmę można założyć?

Dzięki środkom z dotacji można np. wyposażyć i rozreklamować salon fryzjerski, kosmetyczny, otworzyć firmę sprzątającą, krawiecką, zakupić niezbędne narzędzia i maszyny do wykonywania prac remontowo - wykończeniowych, prowadzenia warsztatu samochodowego, zakupić sprzęt i oprogramowanie do wykonywania usług fotograficznych, graficznych, informatycznych, rozpocząć działalność handlową - wyposażyć i zakupić towar do małego sklepu, założyć sklep internetowy.

Proces rekrutacji

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/ (należy opisać swój pomysł na biznes) i złożyć go w czasie trwania rekrutacji w wybranym Punkcie Obsługi.

Jeśli pojawią się problemy bądź wątpliwości można zwrócić się z prośbą o konsultację do Punktu Obsługi. Po pozytywnej weryfikacji formularza odbywa się rozmowa z doradcą.

Szkolenia, doradztwo, biznesplan i konkurs na dotację

W tym etapie każdy uczestnik/czka bierze udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia firmy, w tym księgowości, marketingu oraz warsztatów z negocjacji, obsługi klienta, asertywności. Po kilkudniowych szkoleniach uczestnicy/czki indywidualnie omawiają swój pomysł na biznes z doradcą biznesowym, przekładają go na konkretne działania, warunki rynkowe, udoskonalają koncepcję firmy, określają wyniki finansowe – przychody i koszty, a w konsekwencji tworzą biznes plany.

Zakładanie firmy

Uczestnicy/czki projektu, których biznes plany zostały pozytywnie ocenione otrzymują bezzwrotną dotację w kwocie  ok. 25 000 zł (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia). Po pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji Uczestnicy/czki zakładają swoje firmy (jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną zawartą między uczestnikami/czkami projektu), podpisują umowę i otrzymują dotację na konto bankowe. Przy podpisywaniu umowy nie są wymagane poręczenia/ zabezpieczenia od osób trzecich (w przypadku osób posiadających małżeńską wspólność majątkową wymagane jest poręczenie współmałżonka).

Prowadzenie firmy

Zgodnie z wymogami firma powinna być prowadzona minimum przez 18 miesięcy. Po otrzymaniu dofinansowania Uczestnicy/czki projektu nie pozostają bez wsparcia- mogą korzystać z doradztwa prawnego, księgowego, marketingowego itp.

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Czytaj dalej...

przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM

Syndyk masy upadłości

Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

sygn. akt X GUp 384/15

ogłasza

 

przetarg na nabycie

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM
o pow. 300,00 m2, o pow. gruntu 2735 m2,
położonej we wsi Jankówka (woj. małopolskie),
dla której  Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr KR1I/00012058/6

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży: budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, z garażem w obrysie budynku, niepodpiwniczony, położony przy drodze wojewódzkiej ok. 6 km od Wieliczki, otoczenie stanowią tereny o podobnym charakterze oraz las.

 

 1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.

 

 1. Cena wywoławcza: 450.000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

 

 1. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

 

 1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017  r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

 

 1. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie wadium w kwocie 45.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

 

 1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 1. Termin otwarcia ofert: W dniu 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A14 o godz. 11:35 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

 

 1. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS
 1. Więcej na GŁOS24
 2. EDUKACJA
 3. FINANSE I GOSPODARKA
 4. KULTURA
 5. MOTORYZACJA
 6. POLITYKA
 7. SPORT
 8. STYL ŻYCIA
 9. TURYSTYKA
 10. ZDROWIE I URODA