Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Uchwała NR XXXII/237/12 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2012/6882/akt.pdf ), do dnia 15 listopada 2018 r. należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta, wnioski o przyznanie dotacji w dziedzinie sportu wraz z dołączonym wydrukiem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do rejestru klubów sportowych u Starosty wraz ze statutem.

Dział: Myślenice

31 października br. burmistrz Miechowa oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała przekazali jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli nowy lekki samochód pożarniczy.

Dział: Miechów

17 października br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice”.

Strona 7 z 72