Dyrekcja Muzeum ziemi Miechowskiej wystosowała apel do mieszkańców w związku z planowaną wystawą.

Dział: Miechów

11 września br. przekazano plac budowy dla rozpoczynającego się zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie”.

Dział: Miechów

Do tragicznego wypadku doszło w dniu 8 września o godz. 21.45 na 604 kilometrze drogi krajowej nr 7 w Moczydle w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki.

Dział: Miechów
Strona 1 z 75