Do tragicznego wypadku doszło w dniu 8 września o godz. 21.45 na 604 kilometrze drogi krajowej nr 7 w Moczydle w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki.

Dział: Miechów

Firmy i konsorcja zainteresowane przygotowaniem projektu wykonawczego i budową drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wkrótce będą mogli składać swoje oferty na platformie zakupowej GDDKiA. 4 września 2019 r. dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dział: Miechów

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miechowa wraz z remontem dwóch reprezentacyjnych placów miejskich: płyty rynku i placu Tadeusza Kościuszki – to projekt, który już niebawem zostanie zrealizowany dzięki unijnej dotacji. Wartość tej inwestycji to prawie 3,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział: Miechów
Strona 10 z 83