Redaktor Techniczny

Redaktor Techniczny

Dzień Babci i Dzień Dziadka to dwa wyjątkowe dni w ciągu roku, w których wnuczęta mają okazję podziękować swoim dziadkom za wspólnie spędzony czas, za opiekę, zabawę oraz przekazaną wiedzę.

W maju 2019 r. grupa młodzieży technikum z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji w ramach programu „Erasmus+” – sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

W Kazimierzy Wielkiej dzieci pożegnały ferie zimowe w karnawałowych rytmach.

W maju 2019 r. grupa młodzieży technikum z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji w ramach programu „Erasmus+” – sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

W dniu 22.01.2019 r. podczas zgromadzenia Związku, przeprowadzone zostało głosowanie, w którym walne zgromadzenie wybrało na VII kadencję Zarząd Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach.

Zespół Placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach po raz kolejny otrzyma dotację na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych w Gminie Proszowice".

Strona 1 z 189