środa, 26 lipiec 2017 15:50

Regionalne programy zdrowotne na Śląsku – na co najlepiej wydać unijne pieniądze?

Napisał

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program Zdrowego Kręgosłupa oraz Program Zdrowa Matka i Dziecko. Wkrótce ruszą nabory projektów, które wpisują się założenia obu programów.

W obecnym okresie programowania 2014-2020 duża pula unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego jest skierowana na finansowanie usług zdrowotnych. Część z nich jest określona w przygotowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego regionalnych programach zdrowotnych.

Z końcem lipca zostaną ogłoszone pierwsze nabory na projekty przyjętych właśnie programów „Zdrowego Kręgosłupa” oraz „Zdrowa Matka i Dziecko”.

Celem „Programu Zdrowego Kręgosłupa” jest poprawa ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, poprzez zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest systematyczna diagnostyka wykrywania nieprawidłowości w obrębie postawy ciała. Program zakłada także wskazanie postępowania w przypadku rozpoznania wady i wdrożenie działań profilaktycznych w zakresie edukacji zachowań ergonomicznych dla całej rodziny.

Program zakłada, że badaniami przesiewowymi zostanie objęta cała populacja dzieci w wieku 7-15 lat mieszkająca w województwie śląskim, co według danych GUS stanowi ok. 370 tys. dzieci. Będzie to możliwe dzięki finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL), który zabezpiecza na ten cel prawie 35 mln zł.

Projekty, które będą finansowane z RPO WSL, poza badaniami przesiewowymi, obejmą również działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich opiekunów. Kosztem kwalifikowanym będzie także odpowiednie przygotowanie pielęgniarek i higienistek szkolnych do właściwego prowadzenia badań przesiewowych. Dofinansowaniem zostaną objęte też różne formy doszkalania lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacji lub wad postawy oraz fizjoterapeutów w celu przekazania im najnowszej wiedzy na temat diagnostyki, leczenia oraz korekcji deformacji kręgosłupa.

Celem Programu „Zdrowa Matka i Dziecko”, który również został przyjęty przez Zarząd jest wyrównanie dostępu do opieki medycznej nad matką i dzieckiem. Program akcentuje dwa typy projektów - organizację szkół świadomego rodzicielstwa oraz organizację opieki prenatalnej. Na realizację tych założeń w RPO WSL zabezpieczono ponad 25 mln zł. Realizacja projektów ma służyć m.in. odwróceniu trendów depopulacji w regionie, który jak wynika z badań, w dużej mierze jest spowodowany niewystarczającą opieką nad kobietą w ciąży i po porodzie. Szczególnie dotyczy to grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz nierównym dostępem do świadczeń medycznych w tym do badań prenatalnych. Przekład to się na niedostateczną wykrywalność lub opóźnione leczenie wad wrodzonych oraz zaburzeń genetycznych płodu.

Ogłoszenie pierwszych naborów w tym obszarze Zarząd planuje jeszcze w lipcu br. Nabór potrwa do końca września 2017 roku. Projektodawcy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające poziomu 93% wydatków kwalifikowalnych. Projekty mogą składać wszystkie podmioty (za wyjątkiem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) jednak w każdym przypadku, co najmniej partnerem w projekcie musi być podmiot działający w obszarze usług zdrowotnych.

Poza tymi programami zdrowotnymi RPO WSL zabezpiecza dodatkowo ok. 200 mln zł na działania służące eliminowaniu chorób będących istotnym problemem regionu oraz poprawie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej w celu zwiększenia możliwości pozostawania na rynku pracy. W tym celu Zarząd opracował m.in. Program przeciwdziałaniu cukrzycy i otyłości, który obecnie jest konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji działającą przy Ministrze Zdrowia. Jej pozytywna opinia jest wymagana do przyjęcia każdego programu zdrowotnego. Trwają też prace nad przygotowaniem siedmiu kolejnych programów zdrowotnych służących rehabilitacji w obszarach:

  • chorób układu krążenia,
  • chorób nowotworowych,
  • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
  • chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego,
  • chorób układu oddechowego.

„Regionalne Programy Zdrowotne wskazują, jak najlepiej wykorzystać unijne pieniądze na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa. Jest to także duże wsparcie dla sektora usług zdrowotnych, który musi sprostać wyzwaniom medycznym, jakie niesie za sobą rozwój chorób cywilizacyjnych” – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

RPO WSL finansuje również projekty wynikające z programów zdrowotnych zorientowanych na zagadnienia wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działania zmierzające do przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia

Nabory projektów są prowadzone sukcesywnie i można je śledzić na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Dotyczą one obszarów wsparcia w ramach działania:

  • 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne;
  • 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy;

Biuro prasowe

 

(red)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.