poniedziałek, 17 lutego 2020 14:31

Gorlice. Mosty Starosty - kto został laureatem?

Autor Marzena Gitler
Gorlice. Mosty Starosty - kto został laureatem?

14 lutego wręczono doroczne nagrody w dziedzinie kultury Mosty Starosty 2020.

Statuetkę za wieloletnie zaangażowanie w pracę Rady Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz pomoc Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w ratowanie zabytkowych nagrobków gorlickiego cmentarza otrzymał prof. Stanisław Tabisz – Rektor Akademii sztuk Pięknych w Krakowie.

Wyróżnienia otrzymali:
- Urszula Karasińska -  za zasługi na niwie utrwalania historii małej ojczyzny i budowanie związków pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością
- Łemkowski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Łemkowski Pierścionek”
- Ján Márhulik -  za budowanie mostów porozumienia i współpracy kulturalnej między Polakami a Słowakami
- Józefa Myśliwiec – za promocję lokalnego dziedzictwa kultury ludowej oraz działania na rzecz utrzymania i rozwoju bobowskiej koronki klockowej. Wyróżnienie obierała córka Maria Ziomek.
- Barbara Rudzińska – za całokształt osiągnięć w dziedzinie plastyki, promocji Biecza i ziemi gorlickiej

Starosta Maria Gubała wręczyła także „Przęsło” dla młodych obiecujących twórców, za wybitne osiągnięcia twórcze uhonorowane nagrodami krajowych i międzynarodowych konkursów kompozytorskich. Otrzymał je 28-letni gorliczanin Michał Ziółkowski.

Michał Ziółkowski muzyką pasjonuje się od 15 roku życia, kiedy zdecydował się na podjęcie nauki gry na pianinie. Po maturze wybrał studia w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W czasie studiów powstały jego pierwsze kompozycje muzyki klasycznej. Po drugim roku studiów w Rzeszowie, Michał rozpoczął naukę w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiował kompozycję u Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.  Jest laureatem wielu nagród.  

Uroczystą galę w Dworze Karwacjanów w Gorlicach uświetnił koncert zwycięzcy Przęsła 2020 Michała Ziółkowskiego. Galę prowadził Daniel Markowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

foto: UM Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje