środa, 27 listopada 2019 19:51

Gorlice: PiS już nie popiera starosty. Co teraz?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gorlice: PiS już nie popiera starosty. Co teraz?

Radni PiS wycofali swoje poparcie dla Marii Gubały, Starosty Powiatu Gorlickiego.

Rok temu Maria Gubała objęła stanowisko Starosty Powiatu Gorlickiego. Do zarządzania powiatem zarekomendowali ją radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają większość w radzie. Teraz wycofali swoje poparcie.

Starosta Gorlicki Maria Gubała wydała w tej sprawie oświadczenie. Poniżej publikujemy je w całości.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Ziemi Gorlickiej

Przed rokiem, z woli wszystkich Radnych Powiatu Gorlickiego zostałam powołana na funkcję Starosty Gorlickiego, a zarazem Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Funkcję tę objęłam z rekomendacji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Przez okres roku, wspólnie z koalicyjnym Zarządem realizowaliśmy – zgodnie ze wskazaniami Rady Powiatu – wszystkie bieżące zadania, dbając zarazem o rozwój Powiatu, w szczególności w obszarach ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomocy rodzinie oraz infrastruktury drogowej i porządkowania zasobu geodezyjnego. Wymiarem efektywności tych działań jest fakt zrealizowania zadań prorozwojowych na kwotę przekraczającą 50 mln złotych.

Stanęłam jednakże w pewnym momencie przed koniecznością wyboru pomiędzy pragmatycznym działaniem samorządowca, a wskazaniami ze strony rekomendującego mnie ugrupowania, wyrażającymi oczekiwanie podejmowania działań na bieżące zapotrzebowanie polityczne. W mojej ocenie, jak i chyba wielu innych osób zasadniczą przesłanką działania samorządu jest służba Mieszkańcom, a nie realizowanie celów politycznych jakichkolwiek ugrupowań.

Moje jednoznaczne stanowisko zaskutkowało cofnięciem mi rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Starosty Gorlickiego, a tym samym Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Oświadczam, iż nie zamierzam złożyć z tego tytułu rezygnacji, tym bardziej, iż posiadam pełne poparcie i aprobatę wszystkich pozostałych Radnych Powiatu, co więcej odbieram też liczne sygnały akceptacji mojej postawy ze strony innych środowisk samorządowych.

Maria Gubała
Starosta Gorlicki

Gorlice - najnowsze informacje