Głos Miechowski

Głos Podkrakowski

Głos Limanowski

 

Dział reklamy:

Barbara Smolarska

tel. 504 048 497

e-mail: b.smolarska@glos24.pl

 

Redakcja:

tel. 12 269 90 30

tel. 509 297 837

e-mail: redakcja@miechowski.glos24.pl

e-mail: redakcja@podkrakowski.glos24.pl

e-mail: redakcja@limanowski.glos24.pl

 

Adres:

ul. Rękawka 17

30-535 Kraków

 

Wydawca:

Media Kraków sp. z o.o.