środa, 5 lutego 2020 09:38

Proszowice: Integracja z Bartoszem

Autor Manuel Langer
Proszowice: Integracja z Bartoszem

Działające od kilku lat Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ liczy już ponad 100 członków, głównie mieszkańców wszystkich Gmin Powiatu Proszowickiego, ale również osoby zrzeszone z Powiatów ościennych. W 2019 roku do Stowarzyszenia przystąpiło 55 osób.

Główne cele Stowarzyszenia to: wspieranie osób starszych,  niepełnosprawnych,  emerytów, rencistów, integracja kulturalno-społeczna osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrona środowiska w tym walka ze smogiem, wspieranie przeciwdziałania przemocy, wspieranie rodziców i opiekunów osób i dzieci niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz rozwoju Szpitala Powiatowego w Proszowicach i poprawy opieki zdrowotnej.

Członkowie BARTOSZA  zachęcali w 2019 roku do: ochrony przyrody, działań proekologicznych, antysmogowych. Zachęcano i zapraszano do wspólnych działań prozdrowotnych, w tym sportowej aktywności prozdrowotnej.  Stowarzyszenie  zapraszało wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi organizacji i wspólnego pomagania innym osobom, zwłaszcza niepełnosprawnym, starszym i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udzielano przez cały 2019 rok porad merytorycznych, prawnych i administracyjnych osobom niepełnosprawnym i starszym, emerytom, rencistom.

W 2019 roku po raz kolejny prowadzona była działalność integracyjna międzypokoleniowa. Wyjeżdżano wspólnie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi do: Opery i Operetki Krakowskiej na wspaniałe koncerty. Zapraszano członków BARTOSZA do Tauron Areny, Teatrów: Słowackiego, Bagateli, Ludowego, Dworku Białoprądnickiego, Zamku Królewskiego w Niepołomicach na wiele różnych koncertów, które organizowane były przez różne instytucje i organizacje. Zachęcano do udziału w wycieczkach krajoznawczych, do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponad 50 osób wzięło udział w wycieczce do Warszawy, gdzie zwiedzano m.in. Pałac Prezydencki i Świątynię Opatrzności Bożej. Ubiegły rok zakończono pełnym magii koncertem, który odbył się w Sylwestra w Magistracie Krakowskim.

W 2020 roku Stowarzyszenie BARTOSZ ma zamiar kontynuować realizację celów statutowych. 30 stycznia zorganizowano już wyjazd na koncert Skaldów w Dworku Białoprądnickim, 16 lutego planowany jest wyjazd na jubileuszowy koncert Ireny Santor w Krakowie, a 21 marca na Walnym Zebraniu przedstawiony zostanie przez Zarząd BARTOSZA plan działalności na bieżący rok, w tym wyjazdy integracyjne na koncerty i wycieczki.

Bartosz posiada wielu wspaniałych Przyjaciół. Bez wątpienia na specjalne słowa podziękowania zasługuje Pan Redaktor Łukasz Lech z Krakowa, Pani Prezes Sybilla Borowicka wraz z Zarządem Stowarzyszenia oraz Pan Zenon Hajduga. Na wyróżnienie zasługują Pani Irena Fularska (przewodnicząca Koła Miejsko_Gminnego Emerytów z Nowego Brzeska) oraz znany w Małopolsce pszczelarz Pan Impresario Stanisław Piątek z Kuchar. Warto wspomnieć, o obecności Proboszcza z Bobina Ks. Kanonika Czesława Parkity na wielu koncertach.

Kontakt z Zarządem BARTOSZA możliwy jest codziennie po godzinie 15.30,  w tym również w soboty od rana, pod numerem telefonu 664-360-325.

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski prezes Zarządu Stowarzyszenia BARTOSZ

Proszowice - najnowsze informacje