poniedziałek, 26 sierpnia 2019 13:11

Jak kupić węgiel bez zbędnego ryzyka?

Autor (red)
Jak kupić węgiel bez zbędnego ryzyka?

Co najmniej od 2015 roku trwa batalia o ucywilizowanie rynku węgla opałowego w Polsce. Jednakże pomimo wysiłków wielu środowisk, w tym politycznych, gospodarczych i  społecznych, na rynku nadal z łatwością można odnaleźć sprzedawców handlujących paliwami węglowymi niewiadomego pochodzenia.

Węgle te, często o barwnych   nazwach handlowych, nie są tym czego oczekują klienci. Bywa, że atrakcyjne nazewnictwo ma zakamuflować niską jakość produktów. Najłatwiejszym do zidentyfikowania przykładem rynkowej dezinformacji jest wykorzystywanie nazw nieistniejących już kopalń do firmowania nimi sprzedawanego węgla.

Inne przykłady to:

- bezprawne wykorzystywanie przez nieuczciwych sprzedawców zastrzeżonych nazw węgli opałowych,

- korzystanie z nazw produktów o utrwalonej pozycji rynkowej do oznaczania węgla niskiej jakości,

- uwierzytelnianie węgli niewiadomego pochodzenia markami znanych krajowych producentów węgla.

Niestety, niemal na każdym z lokalnych rynków na terenie całego kraju dochodzi do tego typu incydentów, a z niewiadomych powodów rzadko wiedzę o takich przypadkach się upowszechnia. Ostatnim głośnym przypadkiem, który wstrząsnął rynkiem i  użytkownikami węgla opałowego była działalność, a potem upadek ogólnopolskiego przedsięwzięcia o nazwie Składy Węgla (wykorzystującego też nazwę składywegla.pl). Obecnie w związku z sezonem zakupowym skala półprawd, niedomówień i nieprawidłowości w obrocie węglem ponownie wzrasta. Niewiele pomagają tu obowiązujące od września 2018 roku przepisy prawa, w tym zagrożenie wysokimi karami jakie mogą być nałożone na nieuczciwych sprzedawców. Pozostaje więc zadać sobie pytanie: Jak kupić węgiel bez zbędnego ryzyka z przekonaniem, że transakcja jest uczciwa? Odpowiedź wydaje się być prosta:

Zdobyć wiedzę o parametrach (min. wartość opałowa, zawartość popiołu,) i pochodzeniu węgla (nazwa producenta, nazwa kopalni), a zakupy realizować tylko u wiarygodnego sprzedawcy np. bezpośrednio w  kopalni. Niestety, z przyczyn geograficznych tylko relatywnie niewielka grupa nabywców może z  takiej możliwości skorzystać.

Wychodząc naprzeciw tej niedogodności, dążąc do zapewnienia wszystkim swoim klientom komfortowych warunków nabycia Polska Grupa Górnicza SA zorganizowała dwa nowoczesne kanały dystrybucji, zdecydowanie skracające dystans pomiędzy producentem a ostatecznym użytkownikiem paliw węglowych. Pierwszym jest sprzedaż wybranych paliw węglowych w sklepie internetowym PGG SA (www.pgg.pl/sklep-internetowy), zaś drugim sieć dystrybucyjna Autoryzowanych Sprzedawców PGG. Sieć Autoryzowanych Sprzedawców PGG jest sukcesorem dwóch wcześniej funkcjonujących sieci sprzedaży węgla opałowego: Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej i Autoryzowanych Sprzedawców Węgla Katowickiego Holdingu Węglowego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia obu tych organizacji, wzbogacając je o najnowsze osiągnięcia z dziedziny organizacji sprzedaży zawarto z ponad dwustoma podmiotami gospodarczymi umowy upoważniające je do reprezentowania Polskiej Grupy Górniczej SA na rynku. Zaostrzone standardy współpracy dostawcy (PGG SA) ze sprzedawcami (AS PGG) stanowią fundament bezpieczeństwa klientów i są gwarancją jakości węgla nabywanego na składach opału należących do Autoryzowanych Sprzedawców PGG SA.

Zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami każdy klient ma prawo do wiedzy o źródle pochodzenia kupowanego węgla i otrzymania świadectwa jakości kupionego paliwa. Zapraszając czytelników do realizacji zakupów paliw węglowych w sieci licencjonowanych przez Polską Grupę Górniczą Autoryzowanych Sprzedawców, przy okazji zachęcamy do efektywnego z nich korzystania, przez co wspólnie przyczynimy się do redukcji emisji zanieczyszczeń emitowanych w procesie „złego spalania” tzn. paliw niskojakościowych w pozaklasowych kotłach z zanieczyszczonymi kominami. Przemyślane wykorzystywanie węgla w ogrzewnictwie indywidualnym może stanowić źródło oszczędności i satysfakcji użytkowników paliw węglowych.

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje